Lisanslı Depoculuk

Lisanslı Depoculuk


Depomuzda halen Mislen, Aynen ve Geçici Depolama hizmetleri verilmektedir.

 

Mislen Depolama hizmeti; Pamuk preselerinin, tek balya bazında analizlerinin yapılıp standardize edilmesi sonrası, elektronik ürün senetlerinin oluşturulup (ELÜS), ilgili kategorisinde, diğer müşterilerin aynı kalitedeki ürünleri ile karışık olarak depolanması ve çıkışının FIFO (ilk giren ilk çıkar) prensibine göre yapılmasıdır. ELÜS ihracında tüm müşteriler için ortak ISIN kodlar kullanılır.

 

Aynen Depolama hizmeti; Pamuk preselerinin, tek balya sistemine göre analizlerinin yapılıp standardize edilmesi sonrası, elektronik ürün senetlerinin oluşturulup (ELÜS), diğer mudilerin ürünleri ile karışmayacak şekilde AYRI olarak depolanmasıdır. Depolama mudinin tercihine göre klasman bazında veya parti bazında yapılır. Çıkış talebi geldiğinde aynen teslim edilir. ELÜS ihracı mudi bazında ayrı ISIN kodlar kullanılarak gerçekleştirilir.