Misyon & Vizyon

MİSYON

Tüm tarımsal ürünlerin fedakârlık ve yüksek düzeyde emek gösterilerek üretildiğinin farkındayız.

Bundan dolayı;

Gerçekleştirilen tüm analizleri şeffaflık, bilimsellik, dürüstlük ve çağdaşlık ilkelerini baz alarak uygulayan,

Doğruluğu ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış analiz yöntemleriyle tarımsal ürünleri değerlendiren,

Tarımsal ürünleri kalite kriterlerine göre uygun biçimde sınıflandıran ve uluslararası kalite standartlarıyla buluşturan,

Bilimsel gelişmeleri ve yasal mevzuatları takip ederek verdiği hizmetlere entegre eden,

Sürekli olarak kendini yenileyerek güncel kalan bir kuruluştur.

VİZYON

Tarımsal ürünlerin;

Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına, yasal mevzuatlara uygun olarak analizinin gerçekleştirilmesi,

Ürünlerin belirli bir standardizasyon altında gruplanmasının yapılarak sınıflandırılması, bunun sonucunda ticarete konu edilen ürünün değerinin belirlenmesi,

Söz konusu tarımsal ürünlerin kendi ürün grubunda ticarete konu edilerek ülkesel ve bölgesel ekonomiye katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

Ürününüzü Depolamak mı
İstiyorsunuz

Bizi Arayın

+905380817576